onsdag den 30. december 2015

Ny e-bog fra samme forfatter: Bliv sikker på nettet - PC- og onlinesikkerhed


Bogen udkommer den 16. november 2018
PC- og internetsikkerhed er i stigende grad blevet vigtigt for pc-brugere over hele verden. Der er en lang række trusler, der kan ramme dig, når du er på Internettet. 
Du har måske hørt om en række former for skadelige programmer kaldet malware, der kan ramme den intetanende pc-bruger. Der kan være tale om:
 • Virus – programmer, der smitter og inficerer ens egen og andre pc’er på netværket.
 • Trojanske heste – programmer, som har en skadelig ladning af malware med sig.
 • Rootkits - skadelige programmer, der skjuler sig dybt i styresystemet. 
 • Spyware – programmer, der udspionerer din gøren og laden på pc’en, og som sender f.eks. dine indtastede kreditkortoplysninger videre til en bagmand.
 • Keyloggere – programmer der registrerer alt, hvad du taster på tastaturet, og sender det til en bagmand.
 • Zombier – din pc kan blive overtaget af en bagmand og skjult indrulleret i et netværk (botnet) af andre zombie-computere, som sammen angriber hjemmesider eller sender store mængder spam ud i verden.
 • Adware – programmer, der viser reklamer på din pc og på hjemmesider, og som er meget irriterende.
 • Ransomware – du kan blive afkrævet en løsesum for at slippe din pc fri for malware, der krypterer dine filer, så du ikke kan læse dem igen.
 • Identitetstyveri – pas på ikke at få stjålet dine personlige oplysninger, som kriminelle så kan misbruge.
 • Fupbutikker – lær at spotte en fupbutik på internettet, så dine kreditkortoplysninger ikke sælges videre.
 • Fildelingsprogrammer - hvilke farer, der er ved at dele ophavsretsbeskyttet digitalt materiale.
Lær også om farerne ved e-mail - du kan modtage uopfordrede e-mails om:
 • At du har vundet millioner i et lotteri, uden at du har deltaget i det.
 • At en person har arvet en millionsum, men har brug for en udlænding (dig) til at overføre pengene til sig – mod betaling af en procentdel af arven.
 • At blive mellemmand (muldyr) med en bankkonto til at modtage penge og sende dem videre for et udenlandsk firma – mod at beholde nogle få procent af beløbet.
 • At dit NemID er midlertidigt suspenderet – indtil du oplyser dit NemID-log-ind og uploader et billede af dit nøglekort.
 • At din PayPal-konto er blevet kompromitteret, og du derfor skal bekræfte dit log-ind.
 • At du skal sende din Verified-by-Visa-SMS-kode videre per SMS.
 • At en mand eller kvinde, du har fået kontakt med via en dating-hjemmeside, akut har brug for mange tusinde kroner.
Der er en række oplysende (og måske skræmmende) emner:
 • Hvem der står bag de skadelige programmer og hvorfor.
 • Hvad de skadelige programmer egentligt foretager sig på din pc.
 • Er de nye tv-apparater, tv-bokse, smart-ure, køleskabe og andre af hjemmets internetforbundne apparater også udsat for malware?
 • Føler du dig overvåget på nettet? Læs om hvordan du kan være anonym på nettet - såkaldt digitalt selvforsvar.
 • Nationalstaters brug af malware til overvågning, spionage og angreb.
 • Farer på de sociale medier.
Der er råd om en række ting, der gør din omgang med din pc, smartphone og tablet mere sikker:
 • Sikkerhed for dine filer - hvordan sikrer du dig, at du får foretaget sikkerhedskopiering af dine filer?
 • Børn og sikkerhed på pc'en og Internettet.
 • Facebook - hvad skal du være opmærksom på af farer her.
 • Valg af gode adgangskoder.
 • Hvor sikkert er NemID og netbank
 • Er de såkaldte cookies farlige?
 • Hvis du skulle være blevet ramt af malware, er der også beskrevet fremgangsmåder, hvormed du kan fjerne den igen.
Heldigvis kan man med oplysning og uddannelse og de rette sikkerhedsprogrammer i form af antivirus, firewall og antispyware gardere sig mod disse farer og færdes ret sikkert på nettet alligevel. 
Denne e-bog på 468 sider og 36 kapitler beskriver disse farer indgående og advarer om, hvilke faresignaler du skal være agtpågivende overfor. Der er sammenligninger af antivirus-programmer med firewall og anti-spywareprogrammer, så du kan se hvilke(t) program(mer), der er gode lige nu.
Hvis du skulle være blevet ramt af malware, er der også beskrevet fremgangsmåder, hvormed du kan fjerne den igen.

I sidste kapitel er opsummeret alle rådene fra bogen med henvisninger til, hvor der kan læses indgående om dem. 


Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter også til Bliv sikker på nettet - PC- og onlinesikkerhed.

mandag den 28. december 2015

Viderestilling af Digital Post til din private e-mailadresse bliver forsinket mindst to år

Der er lagt op til, at der kommer en revision af e-Boks.dk og Digital Post i år 2016. På grund af forsinkelse bliver det nok først til sommer. En ting, der er imødeset med spænding af mange, er muligheden for automatisk at få tilsendt Digital Post til sin e-mailadresse, så man slipper for at skulle logge ind på e-Boks.dk eller Borger.dk. 

På grund af forsinkelsen af projektet har e-Boks og Digitaliseringsstyrelsen set sig nødsaget til at skære i nogle af de nye funktioner - det går bl.a. ud over netop videresendelsesfunktionen for borgere til deres e-mailpostkasser, desværre. Denne funktion bliver nu udskudt i mindst to år til 2018. 

Til gengæld bliver der mulighed for besvare og udfylde skemaer fra myndigheder direkte i e-Boks og Digital Post. Hidtil har du, når du modtog et skema via e-Boks eller Digital Post på Borger.dk, skullet printe det, udfylde det trykte skema, scanne det ind, og til sidst vedhæfte det en besked til myndigheden igen - det har mange syntes var besværligt og at gå over åen efter vand, når skemaet allerede er digitalt. Fra sommer af vil du kunne udfylde skemaet og sende det tilbage til myndigheden digitalt. Dette har også fordele for myndighederne, idet de tilbagesendte oplysninger direkte kan lægges ind deres systemer uden menneskelige indtastningsfejl. 

En anden ting, som nogle nok har savnet, er, at det tydeligt fremgår, når et brev kræver svar. Fremover vil breve tydeligt være mærket, hvis de kræver dette.

Endelig er der også en række ting, som vil gøre det lettere for afsendere af digital post - altså myndigheder og virksomheder. Det gælder integration med virksomheders almindelige e-mailsystem, og det at kunne sende en besked til mere end én modtager. Det sidste er aktuelt, når et brev skal sendes til begge forældre til et barn.  

Læs mere på: Version2.dk

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID - Lær digital selvbetjening på nettet

mandag den 7. december 2015

Et fælles forslag til digitale rettigheder fra IT-Branchen og Ældre Sagen

Ældre Sagen og IT-Branchen er i fællesskab fremkommet med seks forslag til digitale borgerrettigheder vedrørende den omsiggribende digitalisering af den borgervendte del af det offentlige. På en række punkter halter forvaltningen bagefter borgernes ønsker til digitaliseringen. Herunder kan du læse deres fælles forslag til IT-branchens medlemsvirksomheder og myndighederne. 

Fælles forslag til digitale rettigheder
Den nuværende offentlige digitaliseringsstrategi har betydet, at det som udgangspunkt er obligatorisk for danskerne at kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder. Mange, unge som gamle, erhvervsaktive og pensionerede, har taget den digitale udvikling til sig. Samtidig er retten til fritagelse sikret for de borgere, som ikke kan.
Strategiens krav om digital kommunikation har medført, at vi skal vænne os til en ny måde at kommunikere med det offentlige. Dette har skabt afsæt for, at vi som samfund og enkeltindivider får taget ny teknologi i anvendelse. Og det giver muligheder, som er relevante og af betydning, uanset din alder.
Men strategiens medfølgende pligter har hidtil i overvejende grad været lagt på borgernes skuldre. Det er på tide at lade de eksisterende digitale pligter følge af digitale rettigheder til borgerne.
Ældre Sagen repræsenterer mange danskere, der skal leve et godt liv i et samfund, der er stadig mere digitaliseret. Vi ved, at digitalisering er en del af fremtiden og giver nogle nye og interessante muligheder, men vi ser behov for fortsat at arbejde med kvaliteten både for digitale og ikke-digitale borgere.  Vi vil fortsat gerne hjælpe digitalisering på vej med kurser og vidensdeling, der vækker nysgerrigheden og øger ældre danskeres digitale formåen, men vi ønsker gensidighed i de digitale pligter.
IT-Branchen repræsenterer de leverandører, som digitaliserer det offentlige Danmark. Vi skaber værdi ved at levere løsninger, der virker, og gør gavn og glæder den enkelte borger. Vi kalder på en mere konsekvent brug af innovative løsninger af en god kvalitet, der understøtter og udvikler velfærdssamfundet.
Sammen ser vi behov for, at der gives digitale rettigheder, som lægger klare men rimelige digitale forpligtelser på myndighederne på de områder, hvor det er nødvendigt for at sikre, at alle borgere får lige gavn af de teknologiske muligheder.

4 Pejlemærker for fremtidens digitale Danmark
Ældre Sagen og IT-Branchen foreslår disse pejlemærker, for at digitale pligter følges af digitale rettigheder:
 1. Digitalt parate borgere mødes af fuld digital kommunikation fra det offentlige.
 2. Borgerne skal kunne lade pårørende og andre, de har tillid til, varetage deres interesser og tilgå nødvendige data digitalt.
 3. Digital velfærd er ikke et tilbud forbeholdt de få, men en ret man kan gøre brug af, når man har behov.
 4. Fremtidens Danmark favner såvel de digitalt parate som de, der ikke kan anvende de digitale muligheder. Den sidste gruppe skal have ret til at vælge alternative kommunikationsformer.
Visionen er realiserbar, hvis viljen er med. Vi foreslår her seks digitale rettigheder, der er vigtige skridt på vejen, og som kan fungere som inspiration for regeringen, Folketinget og embedsværket. Alle vil skabe kvalitet i vores digitaliserede samfund. IT-Branchen og Ældre Sagen opfordrer til en åben diskussion om pejlemærkernes potentiale og prioritering.

Digitale rettigheder
 • Ret til at kommunikere digitalt
 • Selvbetjening med brugertilfredshedstestet kvalitet
 • Ret til velfærdsteknologi, når man har behov
 • Ret til at vælge kommunikationskanal, når man har valgt digital kommunikation fra
 • Ret til at lade sig repræsentere digitalt
 • Ret til at kunne følge sin sag
Ret til at kommunikere digitalt
I dag kan myndighederne vælge, om de vil sende beskeder til borgerne digitalt eller pr. brev. Borgeren derimod er pålagt både at tjekke sin digitale postkasse og sin postkasse ved vejen. Det skal være slut. Beskeder skal sendes til borgerne digitalt, så man kan tjekke sin digitale post, på mobil, tablet eller pc. De mange borgere, der kommunikerer digitalt med det offentlige, skal være sikre på, at de får posten fra det offentlige fuldt digitalt og kan svare tilbage digitalt.
Din rettighed: Som borger har man krav på at vælge at få alle beskeder fra det offentlige digitalt, og man har krav på at kunne svare tilbage på alle henvendelser digitalt, med mindre det ikke er muligt fx pga. krav om personligt fremmøde.

Selvbetjeningsløsninger med brugertilfredshedstestet kvalitet
Det er obligatorisk for danskerne på en lang række områder at betjene sig selv på nettet. Det er praktisk og kan spare tid for både borgere og den offentlige sektor. Men selvbetjeningen kan være en udfordrende oplevelse, hvis løsningerne ikke opleves brugervenlige.
Din rettighed: De selvbetjeningsløsninger, man som borger er forpligtet til at anvende på nettet, skal løbende justeres med baggrund i brugertilfredshedstest. Løsninger, der ikke vurderes brugervenlige, skal kvalitetsløftes eller ændres.

Ret til velfærdsteknologi, når man har behov
Velfærdsteknologi kan tildeles borgere med behov, når sundheds- eller plejepersonale har vurderet, at man har behov for hjælp via kommune eller hospital. Indførelsen af velfærdsteknologi skal ske for at give bedre kvalitet, valgfrihed eller tryghed for borgeren. Derfor er det afgørende, at borgernes ønsker og muligheder er i centrum for retten til at vælge velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologier skal testes for deres effekt og brugervenlighed, og der skal være evaluering af de opstillede mål, om f.eks. øget kvalitet, valgfrihed eller tryghed for borgerne nås.
Din rettighed: Patienter og borgere, som visiteres til hjælp af kommune eller hospital, skal have tilbud om at vælge velfærdsteknologi – og retten til at takke nej uden at miste retten til at få hjælp, hvis man har brug for det – i de tilfælde, hvor velfærdsteknologier kan give samme eller bedre kvalitet for borgeren. 

Ret til at vælge kommunikationskanal, hvis du er blevet fritaget for digital kommunikation
I dag er det muligt at blive fritaget for Digital Post som kilde til digital kommunikation med det offentlige.  Der er opstillet kriterier for, hvilke grunde der kan berette en fritagelse, og/men man er ikke forpligtet til at oplyse, hvilke grunde man opfylder. Omkring 11 % af hele befolkningen er blevet fritaget. Ser man isoleret på dem over 65 år, er det ca. 35 %, der er blevet fritaget. Men de danskere, der er blevet fritaget, oplever fortsat, at der er en forventning til dem om, at de skal betjene sig selv på nettet på de obligatoriske digitale selvbetjeningsområder. Eksempelvis hvis du skal søge boligstøtte.
Din rettighed: Borgere uden digitale færdigheder skal ikke generes unødigt og skal kunne vælge kanal: Hvis en borger er fritaget for Digital Post, skal fritagelsen også gælde øvrig digital kommunikation, herunder digital selvbetjening.

Ret til at lade sig repræsentere digitalt
Der er i det offentlige Danmark en ambition om, at størstedelen af danskerne skal betjene sig selv digitalt i kontakten med det offentlige. Nogle ønsker helt at blive fri for at kommunikere digitalt, mens andre ønsker hjælp til at klare den digitale kontakt med det offentlige. Digitaliseringen af det offentlige kan være en fordel for fx pårørende til ældre personer, der ikke bor i nærheden. Via de digitale løsninger kan en pårørende således hjælpe fra sit eget hjem. Men i dag er der ikke et krav om, at der til de digitale løsninger også skal være mulighed for at lade sig repræsentere digitalt. Pårørende må anvende andre muligheder som fx et almindeligt papirskema og almindelig brevpost. Det har vist sig, at rigtig mange låner sit NemID ud til dem, der hjælper dem. Ifølge Danmarks Statistik undersøgelse ’IT-anvendelse i befolkningen 2014’ har 43 % af de 16-89-årige, der har fået hjælp, svaret ja til, at personen, der har hjulpet, har brugt ens NemID. 
Din rettighed: Du har som borger ret til at lade andre repræsentere dig via de digitale løsninger. I det offentlige system skal der således findes en løsning på behovet for at lade andre hjælpe sig digitalt, så man ikke føler, at den eneste mulighed er at låne sit NemID ud. 

Ret til at kunne følge sin sag
Digitaliseringen af det offentlige åbner mulighed for, at det som borger er lettere at følge med i ens sager hos det offentlige. Hvis man har de nødvendige digitale evner, kan man fx selv ansøge det offentlige om en ydelse digitalt. I den forbindelse skal det sikres, at en ansøger får en kvittering om, at ansøgningen er modtaget af den offentlige myndighed. Borgere skal også kunne følge med i deres egne sager via de digitale løsninger på samme måde, som vi kender det fra privat handel på internettet. Ligesom det skal være muligt at se, hvem der har adgang til ens oplysninger. Borgerne får herved et bedre overblik over sagens forløb og en mulighed for selv at følge med i, at ens data bruges rigtigt. Det undgås også, at borgere ringer til den offentlige myndighed blot for at høre, hvor langt deres sag er i sagsbehandlingsforløbet.
Din rettighed: Som borger skal man selv kunne tjekke om det er korrekte oplysninger, det offentlige har registreret, fx i forbindelse med sagsbehandling af en ansøgning. Det skal være muligt at følge med i sagsbehandlingen, og hvem der har adgang til ens personlige oplysninger. 

tirsdag den 1. december 2015

Man siger at rigtige mænd ikke tager backup – de græder!

Du kan gratis downloade dette 40 siders
hæfte om 
sikkerhedskopiering.
Er du en af dem, der har oplevet at miste dine data pga. af en pc, der ikke længere kunne startes, eller har du fået den stjålet? Eller har du oplevet, at computeren blev ødelagt pga. vandskade eller brand?

Så kender du uden tvivl til vigtigheden af at have en sikkerhedskopi af dine uerstattelige digitale billeder fra vigtige begivenheder i dit liv; dokumenter, som du har arbejdet hårdt med at få skabt, f.eks. i forbindelse med studier eller arbejde; videoer med familie og børn; og din musiksamling, som det har taget så lang tid at få lagt ind på pc’en.

Sikkerhedskopiering for privatpersoner findes i flere forskellige udgaver:

·   Skal det være til en USB-nøgle, en ekstern harddisk, en NAS-enhed, et af de virtuelle drev ude ”i skyen” såsom OneDrive, Google Drev eller DropBox, eller endog en dedikeret online backup-tjeneste?
·   Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige løsninger?
·   Hvilke former for backup findes der?
·   Og hvilke fordele og ulemper er der ved dem?
·   Hvilket backup-program skal jeg benytte?
·   Hvad hvis jeg alligevel ikke har fået foretaget backup og uheldet er ude. Er der så noget at gøre?

Dette hæfte kommer godt rundt omkring mange aspekter af backup. Der er beskrivelser af, hvordan backup foregår med Windows eget sikkerhedskopieringsprogram i både Windows 7 og 8/8.1.

I hæftet er der skrevet om:

·   Gratis og købeprogrammer til backup.
·   Gratisprogrammer til filgenoprettelse, hvis uheldet er ude.
·   Firmaer, der tilbyder at redde data fra harddiske, og hvad deres priser er for denne service.

Læs dette hæfte og bliv klogere på de forskellige backupmuligheder. Bliv i stand til at foretage et kvalificeret valg af en backupløsning, der passer til netop dit behov. 

Download gratis hæftet på 40 sider her.

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID og Backup for private.

mandag den 30. november 2015

Fjerde digitaliseringsbølge gennemføres den 1. december 2015

Her den 1. december 2015 overgår endnu 23 papirblanketter til
at skulle klares digitalt hos det offentlige.
Her den 1. december 2015 gennemføres den fjerde digitaliserings-bølge for offentlig service på Internettet. Der er tale om, at 23 ting nu skal ske digitalt, som hidtil har skullet klares via Borgerservice.

Der er tale om bl.a. ansøgningsblanketter, der nu skal udfyldes via internetforbindelsen.

Hvert  år i december er nye serviceområder hos det offentlige blevet digitaliseret for, at offentlige myndigheder kan spare et par milliarder på borgernes selvbetjening. Det sikrer også mod personalets fejlindtastninger, når borgerne selv udfylder blanketter og ansøgninger digitalt. 

I 2014 blev ansøgning om folkepension gjort obligatorisk ved digital selvbetjening. Ifølge Digitalseringsstyrelsen under Finansministeriet sker 94 % af alle ansøgninger om folkepension nu digitalt. Ni ud af ti ansøgninger om boligstøtte, som ligeledes blev obligatorisk at ansøge om via digital selvbetjening sidste år, sker nu ligeledes digitalt. 

Herunder kan du se de 23 blanketter, der er blevet obligatorisk at håndtere digitalt i denne omgang:

1. Anmodning om og oplysninger i forbindelse med sygedagpenge.
2. Anmodning om bestilling af arkivalier til benyttelse på Statens Arkiver.
3. Afgivelse af samtykke til børneattest.
4. Ansøgning om personligt tillæg.
5. Ansøgning om almindeligt helbredstillæg.
6. Ansøgning om udvidet helbredstillæg.
7. Ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet.
8. Anmodning om behandling af klager fra flypassagerer.
9. Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis mv. efter buskørselsloven.
10. Ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser mv. efter godskørselsloven.
11. Anmodning om indsigt i egne oplysninger i CPR-registret.
12. Indgivelse af klager over Patienterstatningens afgørelser til Ankenævnet for Patienterstatningen.
13. Indgivelse af klage over sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
14. Indgivelse af klage over sundhedsvæsnet til Patientombuddet.
15. Ansøgning om tilskud til lægemidler købt i andet EU/EØS-land.
16. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse ved ægtefællesammenføring.
17. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn.
18. Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring. 
19. Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet.
20. Tilmelding til prøver i relation til jagttegn.
21. Indberetning af vildtudbytte.
22. Autorisation af sprøjteførere og forhandlere.
23. Indberetning i register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS).

Det skal bemærkes, at kan en person ikke håndtere punkterne herover digitalt, kan de henvende sig i kommunens Borgerservice og få hjælp der. 

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID - Lær digital selvbetjening på nettet. 

fredag den 21. august 2015

Nydesignet hjemmeside for Forlaget Star

Sådan ser forsiden ud på hjemmesiden - set i Edge-browseren under Windows 10. Klik for større billede.
Forlaget Star, der bl.a. udgiver Bogen om NemID, er netop gået i luften med en nydesignet hjemmeside på webadressen www.forlagetstar.dk. Her kan du se hvilke andre bøger forlaget udgiver; hvilke kurser, der udbydes; og læse om PC-hjælp til privatpersoner.

Der er endvidere et menupunkt til ekstramateriale - bl.a. opdaterede sider i Bogen om NemID.

Hjemmesiden egner sig til visning på både pc og mobile enheder.

God fornøjelse!

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.

tirsdag den 18. august 2015

Smishing: Svar på denne SMS eller få dit kort lukket

Forsøg på at få dig til at sende en 3D-secure engangskode tilbage til en kriminel.
I den senere tid har adskillige danskere modtaget SMS'er, e-mails eller telefonopkald fra personer,
der udgiver sig for at være fra Nets, Microsoft, NemID, din bank eller Visa/MasterCard.

Det er som regel engelsktalende personer, men mange e-mails med denne form for svindel er skrevet på dansk.

Det nye, at de kriminelle forsøger at få folk til at sende de engangskoder videre, som de har modtaget ved validering af et online-køb. 

Omfanget af denne svindel kendes ikke, men lad være med at sende disse engangskoder!

Disse engangskoder ved online-køb kommer af, at Nets har indført 3D-secure på danske kort i 2013. 3D-secure virker ved, at der sendes engangskoder ud på SMS ved online-køb for at højne sikkerheden. Og det er disse koder, som de kriminelle vil have fingre i. 

Du kan spotte de falske mails og SMS'er ved at de skriver 'ae' for 'æ', 'oe' eller 'o' for 'ø' og 'a' eller 'aa' for 'å'. Men Nets eller de internationale kortselskaber kontakter dig aldrig via mail, telefon eller SMS for at bede om dine personlige oplysninger.

Forsøg på phishing via SMS kaldes for smishing. 

Du kan finde mange flere eksempler på phishing-forsøg med NemID på Nets' hjemmeside:

http://www.nets.eu/dk-da/Om/nyheder-og-presse/Pages/Advarsel-mod-phishing-mails.aspx

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID. 

lørdag den 30. maj 2015

Pas på SMS om at uploade dit NemID-nøglekort!

Hun har modtaget to SMS'er om
suspendering af NemID og netbank
 - det er falskneri.
For tiden modtager en del danskere SMS'er på deres smartphone om, at deres NemID og netbank lukkes ned, medmindre de uploader et billede af nøglekortet til en hjemmeside.

Dette er et phishing-forsøg, hvor it-kriminelle forsøger at få dit NemID bruger-id, adgangskode og nøglekort. Får de disse oplysninger, kan de gå på din netbank, melde flytning, og måske endda optage lån i dit navn. Så ignorer denne besked, hvis du har modtaget den.

I SMS'en henvender hackeren sig med dit navn. På billedet med et eksempel fra en iPhone, er navnet visket ud. Hvordan har hackeren fået fat i navnet og telefonnummeret på vedkommende? Det er godt spørgsmål, for hun står ikke i telefonbogen.

Læg også mærke til, at ordet "noglekort" er stavet med "o" og ikke "ø". Det er næppe en SMS fra Danmark. Det er udenlandske hackere, der forsøger at narre dig.

Der er et link i SMS'en. Trykker du på det, føres du til en hjemmeside, hvor du kan oplyse dit bruger-id, adgangskode og uploade billede af nøglekort. Gør det ikke! Firmaet bag NemID, Nets DanID A/S henvender sig ikke på denne måde - og de kan ikke bestemme, at dine netbankkonto skal suspenderes.

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.

onsdag den 13. maj 2015

Ombudsmanden kritiserer juridiske og tekniske mangler ved Digital Post

Som tidligere skrevet, kommer der en ny udgave af Digital Post på e-boks.dk og borger.dk i 2016. 

Der er lovgivningsmæssige problemer med 
det nuværende Digital Post.
Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, har i en redegørelse om Digital Post fremhævet, at Digital Post, som det forelig-ger nu, ikke opfylder forvaltnings-mæssige krav, som lovgivningen stiller.

Der er tale om to ting:
 1. Når der sendes bilag (vedhæftede doku-menter) med et digitalt brev til en myndighed, kan disse maksimalt fylde 10 megabyte, som systemerne er bygget nu. Dette er der ikke lovgiv-ningsmæssigt belæg for - post til myndigheder bør ingen øvre begræns-ning have i størrelse, så det er et brud på lovgivningen med denne begræns-ning. Sendes der f.eks. bilag i form af tegninger til teknisk forvaltning, kan disse meget vel fylde mere end 10 megabyte. Man kan ikke forlange, at afsenderen skal kunne finde ud af (og bruge tid på) at reducere dokumentstørrelser, så de kan holde sig under de forlangte 10 megabyte. Ofte er 10 megabyte tilstrækkeligt, men ikke altid. 

 2. Desuden er der problemet med afsenderadresser. Forvaltningsloven forlanger, at der er tydelig afsenderadresse på breve fra offentlige myndigheder. I implementeringen af Digital Post kan man godt nok vælge en myndighed, som f.eks. Horsens Sygehus eller Midtjyllands Politi, men modtager man post fra dem, står der Region Midtjylland og Rigspolitiet som afsendere. Dette skyldes, at Digital Post er designet til at benytte en myndigheds CVR-nr. Ikke alle myndigheder har deres eget CVR-nr. Man har glemt, at hvert "produktions-sted" (f.eks. hvert sygehus i regionen og hver politimyndighed) har et P-nummer, som man kunne have benyttet i stedet for.
Disse to ting påpeger redegørelsen, og der vil blive rettet op på dem i den kommende udgave af Digital Post i 2016. 

Med venlig hilsen


Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.

fredag den 1. maj 2015

Pas på falske NemID-e-mails!

Pas på falske e-mails om NemID  - også kaldet phishing-mails.
Du risikerer at modtage e-mails om at dit NemID er blevet kompromitteret. I e-mailen opfordres du til at enten at scanne eller fotografere dit nøglekort og uploade billedet til en hjemmeside for at aktivere det igen.

Gør det ikke! Det er en phishing-mail, som fisker efter oplysninger. Du bliver opfordret til at oplyse dit bruger-ID, adgangskode og nøglekortkoder. 

Sådan ser den falske e-mail ud

Der findes flere versioner af den falske e-mail. Tre eksempler er:


"Godmorgen fra NEM ID, Det seneste år har været et fantastisk år, og vi takker jer alle for at have været så loyale klienter. For at øge vores stabilitet og give dig den bedste brugeroplevelse til vores netbank, vil vi venligst bede dig om at følge nedenstående trin for at komme over til den nye online version af NEM ID. 
1. Klik på nedenstående link
2. Indtast de påkrævede oplysninger
3. Overfør et billede af dit NEM ID nøglekort [Her var et link] 
Når du udfører dette, vil din konto automatisk blive overført til vores nye system inden for 72 timer. Synes du, at disse trin er for svære at forstå for dig? - intet problem - du kan besøge din lokale NEM ID afdeling, og så vil vi gøre det for dig. Hvis du ikke er i stand til at gøre dette inden d. 1. april 2015, så suspenderer vi din konto (du vil ikke være i stand til at få adgang til den). Vi ønsker dig et solrigt forår, Dit NEM ID""Kære værdsatte NEM ID medlem,
Vi vil gerne starte med at ønske dig godt nytår, og vi håber, at alle dine ønsker går i opfyldelse! Desværre starter året ikke altid godt. Uheldigvis oplevede vi DDoS-angreb sidste nat, og hele systemet gik ned i omkring 3 timer, som du måske bemærkede. Vi arbejdede så hurtigt, som vi kunne, for at ordne dette, og på nuværende tidspunkt kører alle systemer uden afbrydelser. Men der var nogle konti, som blev kompromitteret, og din er en af dem. Vi beder dig derfor venligst om at klikke på linket forneden og indtaste dine NemID adgangsoplysninger og uploade et billede af NEM ID nøglekort (alle koder skal være synlige) for at gendanne adgang til din konto. [Her var et link] Hvis du ikke gør dette, vil vi blokere din konto og du vil skulle vente 3 til 4 uger på, at vi sender dig en ny nøglekort. Vi beklager enhver ulejlighed. Med venlige hilsner, NEM ID""Kaere NEM ID kunde,
Vi vil gerne informere dig at vi her til morgen ved en systemfejl, har deaktiveret flere af vore N3M ID nøglekort.
Hvis du vil genaktivere dit N3M ID nøglekort, skal du blot klikke på nedenstående link og udfylde de nødvendige informationer der kræves og uploade et billede af dit N3M ID nøglekort (alle koder skal være synlige). [Her var et link] 
Hvis du ikke vil have det genaktiveret, så kan du blot ignorere email og vi vil sende dig et nyt nøglekort inden for 3 uger.
Med venlig hilsen,
NEM ID Digitaliseringsstyrelsen,
Charlotte Grensen
Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K”.


Hvis du har opgivet dine oplysninger

Hvis det lykkes de it-kriminelle at franarre borgernes bruger-id, adgangskode og nøgler fra nøglekortet, kan oplysningerne misbruges til at logge på offerets bank, optage lån, melde flytning m.v. 

Har du været udsat for dette, bør du spærre dit NemID ved at ringe til Nets DanID, der står bag NemID, på telefonnummer 72 24 70 10, som er åbent døgnet rundt. 

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.

fredag den 17. april 2015

I fremtiden vil du også kunne udfylde og sende tilsendte skemaer i Digital Post

I 2016 kommer en ny udgave af Digital Post på borger.dk og e-Boks. Men der arbejdes allerede med en endnu nyere udgave, der skal komme i 2018. 

I sidstnævnte får du mulighed for at besvare PDF-breve (breve, der vises med dokumentvisningsprogrammet Adobe Reader) udfyldt med dine oplysninger. Du kender det måske allerede: Hvis du har hentet en PDF-blanket på en hjemmeside, kan du ofte udfylde den på skærmen, skrive den ud med de udfyldte oplysninger, og så scanne den ind igen og sende den til en myndighed. 

Idéen er at det hele nu skal kunne foregå elektronisk, så du udfylder en tilsendt PDF-blanket, og kan sende den elektronisk tilbage til afsenderen. Herved spares at printe den ud og sende den med postvæsenet.  

Kilde: http://www.version2.dk/artikel/fremtidens-digitale-post-bliver-mere-end-bare-pdfede-dokumenter-142909

Med venlig hilsen

Lars Laursen

søndag den 22. marts 2015

Der har været 10 netbanksindbrud med succes i 2014Der var "kun" 10 succesrige indbrud i netbanker i 2014.

Nettidskriftet www.version2.dk skriver, at der var 13 forsøg på netbanksrøveri med succes for 10 af dem i 2014. 

Udbyttet for røverne var 320.000 kr. Dette skal sammenlignes med 49 netbanksindbrud i 2013 med et udbytte på 5,3 millioner kr. - altså et meget lavere udbytte og færre indbrud for røverne. 

Du skal vide, at privatpersoner får stjålne penge erstattet af bankerne. Virksomheder er nødt til at tegne en forsikring mod netbanksindbrud for at få pengene erstattet. Det er derfor for private ret sikkert at benytte netbank. Til sammenligning var der 49.000 indbrud i private hjem i 2009. 

Læs mere på www.version2.dk: Kun 10 netbanker blev røvet med succes i 2014

Med venlig hilsen

Lars Laursen

fredag den 20. marts 2015

Pilotprojekt om brug af NemID i EU

Digitaliseringsstyrelsen har for nyligt sat gang i et pilotprojekt, som skal gøre det muligt at benytte det danske NemID i andre EU-landes offentlige tjenester og tilsvarende for andre EU-landes eID-løsninger i Danmark.

Dette kan have betydning, da der er en hel del arbejdere i EU, der arbejder i andre EU-lande end deres eget. Disse kan have brug at få adgang til skattevæsenet i det land, de arbejder i. Der kan også være tale om at kommunikere med sundhedsmyndighederne i det land, man er flyttet til som pensionist - f.eks. danskere i Spanien.

Testforsøgene afsluttes med faktisk drift af eID-systemer på tværs af grænserne i september 2018. Fra dette tidspunkt bliver der muligt at benytte NemID i andre EU-lande, og polakker vil f.eks. kunne få adgang til offentlig selvbetjening på nettet i Danmark. 

Læs mere på www.version2.dk: Nyt pilotprojekt skal teste brugen af NemID i resten af EU

Med venlig hilsen

Lars Laursen

Borger.dk er blevet redesignet!

Onsdag den 18. marts 2015 fik borger.dk et nyt udseende og ny navigation. Det er blevet lettere at finde det, man søger på siden. 

I og med at hjemmesiden er blevet redesignet, passer øvelserne om borger.dk i bogen ikke længere. Derfor er der skrevet et sæt opdaterede øvelser, som kan findes her på bloggen. De kan downloades som et PDF-dokument, der kan vises ved hjælp af det gratis dokumentvisningsprogram Adobe Reader. Har du Windows 8/8.1 kan app'en Reader vise dem. Du kan hente Adobe Reader her, hvis du ikke allerede har programmet.  

Klik her for at downloade øvelserne til borger.dk: Øvelser til borger.dk

Gå til www.borger.dk

Med venlig hilsen

Lars Laursen

søndag den 8. marts 2015

Nyt e-Boks-design i 2016

Der kommer en ny udgave af e-Boks og Digital Post på borger.dk i 2016. Firmaet bag e-Boks har vundet udbuddet om næste udgave af Digital Post. Hvad kan vi forvente? Nogle har fundet, at e-Boks er lang­som. Måske ser vi en JavaScript-udgave af e-Boks, som er en hel del hurtigere end HTML-udgaven, der benyttes i dag. En JavaScript-udgave er som et e-post-program, der kører i webbrowseren og kan rea­gere næsten ligeså hurtigt, som et Windows-program. En ting, der kommer med sik­kerhed, er at man kan få tilsendt al sin post i e-Boks auto­ma­tisk til en e-mailadresse, f.eks. sin egen. Det har mange efter­spurgt.  
Med venlig hilsen
Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.

Ny brugergrænseflade for borger.dk i marts 2015

Borger.dk får en ny og mere brugervenlig brugergrænseflade i midten af marts 2015, så selv­betje­nings­løs­nin­gerne kan gennem­føres med færre klik. Digitaliseringsstyrelsen har desuden planlagt en såkaldt 4. digitaliseringsbølge i 2015. Man har hidtil taget de lavere hængende frugter i de tre tidligere bølger, der lå lige for. Nu følger nogle af de højere hængende frugter. Bølgen omfatter følgende punkter:
Navn på område
Ansvarlig myndighed
1
Anmodning om og oplysninger ifm. sygedagpenge
Beskæftigelsesministeriet / Kommunal
2
Anmodning om bestilling af arkivalier til benyttelse på Statens Arkiver
Kulturministeriet
3
Afgivelse af samtykke til børneattest
Kulturministeriet
4
Ansøgning om personligt tillæg
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal
5
Ansøgning om almindeligt helbredstillæg
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal
6
Ansøgning om udvidet helbredstillæg
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal
7
Ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet
Transportministeriet
8
Anmodning om behandling af klager fra flypassagerer
Transportministeriet
9
Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis mv. efter buskørselsloven
Transportministeriet
10
Ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser mv. efter godskørselsloven
Transportministeriet
11
Anmodning om indsigt i egne oplysninger i CPR
Økonomi- og Indenrigsministeriet
12
Indgivelse af klager over Patienterstatningens afgørelser til Ankenævnet for Patienterstatningen
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
13
Indgivelse af klage over sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
14
Indgivelse af klage over sundhedsvæsnet til Patientombuddet
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
15
Ansøgning om tilskud til lægemidler købt i andet EU/EØS-land
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
16
Rapportering af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsbase
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
17
Afgivelse af samtykke til offentlig straffeattest
Justitsministeriet
18
Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse ved ægtefællesammenføring
Justitsministeriet
19
Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn
Justitsministeriet
20
Ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring
Justitsministeriet
21
Ansøgning om pas til udlændinge
Justitsministeriet
22
Tilmelding til prøver i relation til jagttegn
Miljøministeriet
23
Indberetning af vildtudbytte
Miljøministeriet
24
Autorisation af sprøjteførere og forhandlere
Miljøministeriet
25
Indberetning i register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS)
Skatteministeriet
26
Indførelse af digital selvbetjening på universiteterne
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.