onsdag den 30. december 2015

Ny e-bog fra samme forfatter: Bliv sikker på nettet - PC- og onlinesikkerhed


Bogen udkommer den 16. november 2018
PC- og internetsikkerhed er i stigende grad blevet vigtigt for pc-brugere over hele verden. Der er en lang række trusler, der kan ramme dig, når du er på Internettet. 
Du har måske hørt om en række former for skadelige programmer kaldet malware, der kan ramme den intetanende pc-bruger. Der kan være tale om:
 • Virus – programmer, der smitter og inficerer ens egen og andre pc’er på netværket.
 • Trojanske heste – programmer, som har en skadelig ladning af malware med sig.
 • Rootkits - skadelige programmer, der skjuler sig dybt i styresystemet. 
 • Spyware – programmer, der udspionerer din gøren og laden på pc’en, og som sender f.eks. dine indtastede kreditkortoplysninger videre til en bagmand.
 • Keyloggere – programmer der registrerer alt, hvad du taster på tastaturet, og sender det til en bagmand.
 • Zombier – din pc kan blive overtaget af en bagmand og skjult indrulleret i et netværk (botnet) af andre zombie-computere, som sammen angriber hjemmesider eller sender store mængder spam ud i verden.
 • Adware – programmer, der viser reklamer på din pc og på hjemmesider, og som er meget irriterende.
 • Ransomware – du kan blive afkrævet en løsesum for at slippe din pc fri for malware, der krypterer dine filer, så du ikke kan læse dem igen.
 • Identitetstyveri – pas på ikke at få stjålet dine personlige oplysninger, som kriminelle så kan misbruge.
 • Fupbutikker – lær at spotte en fupbutik på internettet, så dine kreditkortoplysninger ikke sælges videre.
 • Fildelingsprogrammer - hvilke farer, der er ved at dele ophavsretsbeskyttet digitalt materiale.
Lær også om farerne ved e-mail - du kan modtage uopfordrede e-mails om:
 • At du har vundet millioner i et lotteri, uden at du har deltaget i det.
 • At en person har arvet en millionsum, men har brug for en udlænding (dig) til at overføre pengene til sig – mod betaling af en procentdel af arven.
 • At blive mellemmand (muldyr) med en bankkonto til at modtage penge og sende dem videre for et udenlandsk firma – mod at beholde nogle få procent af beløbet.
 • At dit NemID er midlertidigt suspenderet – indtil du oplyser dit NemID-log-ind og uploader et billede af dit nøglekort.
 • At din PayPal-konto er blevet kompromitteret, og du derfor skal bekræfte dit log-ind.
 • At du skal sende din Verified-by-Visa-SMS-kode videre per SMS.
 • At en mand eller kvinde, du har fået kontakt med via en dating-hjemmeside, akut har brug for mange tusinde kroner.
Der er en række oplysende (og måske skræmmende) emner:
 • Hvem der står bag de skadelige programmer og hvorfor.
 • Hvad de skadelige programmer egentligt foretager sig på din pc.
 • Er de nye tv-apparater, tv-bokse, smart-ure, køleskabe og andre af hjemmets internetforbundne apparater også udsat for malware?
 • Føler du dig overvåget på nettet? Læs om hvordan du kan være anonym på nettet - såkaldt digitalt selvforsvar.
 • Nationalstaters brug af malware til overvågning, spionage og angreb.
 • Farer på de sociale medier.
Der er råd om en række ting, der gør din omgang med din pc, smartphone og tablet mere sikker:
 • Sikkerhed for dine filer - hvordan sikrer du dig, at du får foretaget sikkerhedskopiering af dine filer?
 • Børn og sikkerhed på pc'en og Internettet.
 • Facebook - hvad skal du være opmærksom på af farer her.
 • Valg af gode adgangskoder.
 • Hvor sikkert er NemID og netbank
 • Er de såkaldte cookies farlige?
 • Hvis du skulle være blevet ramt af malware, er der også beskrevet fremgangsmåder, hvormed du kan fjerne den igen.
Heldigvis kan man med oplysning og uddannelse og de rette sikkerhedsprogrammer i form af antivirus, firewall og antispyware gardere sig mod disse farer og færdes ret sikkert på nettet alligevel. 
Denne e-bog på 468 sider og 36 kapitler beskriver disse farer indgående og advarer om, hvilke faresignaler du skal være agtpågivende overfor. Der er sammenligninger af antivirus-programmer med firewall og anti-spywareprogrammer, så du kan se hvilke(t) program(mer), der er gode lige nu.
Hvis du skulle være blevet ramt af malware, er der også beskrevet fremgangsmåder, hvormed du kan fjerne den igen.

I sidste kapitel er opsummeret alle rådene fra bogen med henvisninger til, hvor der kan læses indgående om dem. 


Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter også til Bliv sikker på nettet - PC- og onlinesikkerhed.

mandag den 28. december 2015

Viderestilling af Digital Post til din private e-mailadresse bliver forsinket mindst to år

Der er lagt op til, at der kommer en revision af e-Boks.dk og Digital Post i år 2016. På grund af forsinkelse bliver det nok først til sommer. En ting, der er imødeset med spænding af mange, er muligheden for automatisk at få tilsendt Digital Post til sin e-mailadresse, så man slipper for at skulle logge ind på e-Boks.dk eller Borger.dk. 

På grund af forsinkelsen af projektet har e-Boks og Digitaliseringsstyrelsen set sig nødsaget til at skære i nogle af de nye funktioner - det går bl.a. ud over netop videresendelsesfunktionen for borgere til deres e-mailpostkasser, desværre. Denne funktion bliver nu udskudt i mindst to år til 2018. 

Til gengæld bliver der mulighed for besvare og udfylde skemaer fra myndigheder direkte i e-Boks og Digital Post. Hidtil har du, når du modtog et skema via e-Boks eller Digital Post på Borger.dk, skullet printe det, udfylde det trykte skema, scanne det ind, og til sidst vedhæfte det en besked til myndigheden igen - det har mange syntes var besværligt og at gå over åen efter vand, når skemaet allerede er digitalt. Fra sommer af vil du kunne udfylde skemaet og sende det tilbage til myndigheden digitalt. Dette har også fordele for myndighederne, idet de tilbagesendte oplysninger direkte kan lægges ind deres systemer uden menneskelige indtastningsfejl. 

En anden ting, som nogle nok har savnet, er, at det tydeligt fremgår, når et brev kræver svar. Fremover vil breve tydeligt være mærket, hvis de kræver dette.

Endelig er der også en række ting, som vil gøre det lettere for afsendere af digital post - altså myndigheder og virksomheder. Det gælder integration med virksomheders almindelige e-mailsystem, og det at kunne sende en besked til mere end én modtager. Det sidste er aktuelt, når et brev skal sendes til begge forældre til et barn.  

Læs mere på: Version2.dk

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID - Lær digital selvbetjening på nettet

mandag den 7. december 2015

Et fælles forslag til digitale rettigheder fra IT-Branchen og Ældre Sagen

Ældre Sagen og IT-Branchen er i fællesskab fremkommet med seks forslag til digitale borgerrettigheder vedrørende den omsiggribende digitalisering af den borgervendte del af det offentlige. På en række punkter halter forvaltningen bagefter borgernes ønsker til digitaliseringen. Herunder kan du læse deres fælles forslag til IT-branchens medlemsvirksomheder og myndighederne. 

Fælles forslag til digitale rettigheder
Den nuværende offentlige digitaliseringsstrategi har betydet, at det som udgangspunkt er obligatorisk for danskerne at kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder. Mange, unge som gamle, erhvervsaktive og pensionerede, har taget den digitale udvikling til sig. Samtidig er retten til fritagelse sikret for de borgere, som ikke kan.
Strategiens krav om digital kommunikation har medført, at vi skal vænne os til en ny måde at kommunikere med det offentlige. Dette har skabt afsæt for, at vi som samfund og enkeltindivider får taget ny teknologi i anvendelse. Og det giver muligheder, som er relevante og af betydning, uanset din alder.
Men strategiens medfølgende pligter har hidtil i overvejende grad været lagt på borgernes skuldre. Det er på tide at lade de eksisterende digitale pligter følge af digitale rettigheder til borgerne.
Ældre Sagen repræsenterer mange danskere, der skal leve et godt liv i et samfund, der er stadig mere digitaliseret. Vi ved, at digitalisering er en del af fremtiden og giver nogle nye og interessante muligheder, men vi ser behov for fortsat at arbejde med kvaliteten både for digitale og ikke-digitale borgere.  Vi vil fortsat gerne hjælpe digitalisering på vej med kurser og vidensdeling, der vækker nysgerrigheden og øger ældre danskeres digitale formåen, men vi ønsker gensidighed i de digitale pligter.
IT-Branchen repræsenterer de leverandører, som digitaliserer det offentlige Danmark. Vi skaber værdi ved at levere løsninger, der virker, og gør gavn og glæder den enkelte borger. Vi kalder på en mere konsekvent brug af innovative løsninger af en god kvalitet, der understøtter og udvikler velfærdssamfundet.
Sammen ser vi behov for, at der gives digitale rettigheder, som lægger klare men rimelige digitale forpligtelser på myndighederne på de områder, hvor det er nødvendigt for at sikre, at alle borgere får lige gavn af de teknologiske muligheder.

4 Pejlemærker for fremtidens digitale Danmark
Ældre Sagen og IT-Branchen foreslår disse pejlemærker, for at digitale pligter følges af digitale rettigheder:
 1. Digitalt parate borgere mødes af fuld digital kommunikation fra det offentlige.
 2. Borgerne skal kunne lade pårørende og andre, de har tillid til, varetage deres interesser og tilgå nødvendige data digitalt.
 3. Digital velfærd er ikke et tilbud forbeholdt de få, men en ret man kan gøre brug af, når man har behov.
 4. Fremtidens Danmark favner såvel de digitalt parate som de, der ikke kan anvende de digitale muligheder. Den sidste gruppe skal have ret til at vælge alternative kommunikationsformer.
Visionen er realiserbar, hvis viljen er med. Vi foreslår her seks digitale rettigheder, der er vigtige skridt på vejen, og som kan fungere som inspiration for regeringen, Folketinget og embedsværket. Alle vil skabe kvalitet i vores digitaliserede samfund. IT-Branchen og Ældre Sagen opfordrer til en åben diskussion om pejlemærkernes potentiale og prioritering.

Digitale rettigheder
 • Ret til at kommunikere digitalt
 • Selvbetjening med brugertilfredshedstestet kvalitet
 • Ret til velfærdsteknologi, når man har behov
 • Ret til at vælge kommunikationskanal, når man har valgt digital kommunikation fra
 • Ret til at lade sig repræsentere digitalt
 • Ret til at kunne følge sin sag
Ret til at kommunikere digitalt
I dag kan myndighederne vælge, om de vil sende beskeder til borgerne digitalt eller pr. brev. Borgeren derimod er pålagt både at tjekke sin digitale postkasse og sin postkasse ved vejen. Det skal være slut. Beskeder skal sendes til borgerne digitalt, så man kan tjekke sin digitale post, på mobil, tablet eller pc. De mange borgere, der kommunikerer digitalt med det offentlige, skal være sikre på, at de får posten fra det offentlige fuldt digitalt og kan svare tilbage digitalt.
Din rettighed: Som borger har man krav på at vælge at få alle beskeder fra det offentlige digitalt, og man har krav på at kunne svare tilbage på alle henvendelser digitalt, med mindre det ikke er muligt fx pga. krav om personligt fremmøde.

Selvbetjeningsløsninger med brugertilfredshedstestet kvalitet
Det er obligatorisk for danskerne på en lang række områder at betjene sig selv på nettet. Det er praktisk og kan spare tid for både borgere og den offentlige sektor. Men selvbetjeningen kan være en udfordrende oplevelse, hvis løsningerne ikke opleves brugervenlige.
Din rettighed: De selvbetjeningsløsninger, man som borger er forpligtet til at anvende på nettet, skal løbende justeres med baggrund i brugertilfredshedstest. Løsninger, der ikke vurderes brugervenlige, skal kvalitetsløftes eller ændres.

Ret til velfærdsteknologi, når man har behov
Velfærdsteknologi kan tildeles borgere med behov, når sundheds- eller plejepersonale har vurderet, at man har behov for hjælp via kommune eller hospital. Indførelsen af velfærdsteknologi skal ske for at give bedre kvalitet, valgfrihed eller tryghed for borgeren. Derfor er det afgørende, at borgernes ønsker og muligheder er i centrum for retten til at vælge velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologier skal testes for deres effekt og brugervenlighed, og der skal være evaluering af de opstillede mål, om f.eks. øget kvalitet, valgfrihed eller tryghed for borgerne nås.
Din rettighed: Patienter og borgere, som visiteres til hjælp af kommune eller hospital, skal have tilbud om at vælge velfærdsteknologi – og retten til at takke nej uden at miste retten til at få hjælp, hvis man har brug for det – i de tilfælde, hvor velfærdsteknologier kan give samme eller bedre kvalitet for borgeren. 

Ret til at vælge kommunikationskanal, hvis du er blevet fritaget for digital kommunikation
I dag er det muligt at blive fritaget for Digital Post som kilde til digital kommunikation med det offentlige.  Der er opstillet kriterier for, hvilke grunde der kan berette en fritagelse, og/men man er ikke forpligtet til at oplyse, hvilke grunde man opfylder. Omkring 11 % af hele befolkningen er blevet fritaget. Ser man isoleret på dem over 65 år, er det ca. 35 %, der er blevet fritaget. Men de danskere, der er blevet fritaget, oplever fortsat, at der er en forventning til dem om, at de skal betjene sig selv på nettet på de obligatoriske digitale selvbetjeningsområder. Eksempelvis hvis du skal søge boligstøtte.
Din rettighed: Borgere uden digitale færdigheder skal ikke generes unødigt og skal kunne vælge kanal: Hvis en borger er fritaget for Digital Post, skal fritagelsen også gælde øvrig digital kommunikation, herunder digital selvbetjening.

Ret til at lade sig repræsentere digitalt
Der er i det offentlige Danmark en ambition om, at størstedelen af danskerne skal betjene sig selv digitalt i kontakten med det offentlige. Nogle ønsker helt at blive fri for at kommunikere digitalt, mens andre ønsker hjælp til at klare den digitale kontakt med det offentlige. Digitaliseringen af det offentlige kan være en fordel for fx pårørende til ældre personer, der ikke bor i nærheden. Via de digitale løsninger kan en pårørende således hjælpe fra sit eget hjem. Men i dag er der ikke et krav om, at der til de digitale løsninger også skal være mulighed for at lade sig repræsentere digitalt. Pårørende må anvende andre muligheder som fx et almindeligt papirskema og almindelig brevpost. Det har vist sig, at rigtig mange låner sit NemID ud til dem, der hjælper dem. Ifølge Danmarks Statistik undersøgelse ’IT-anvendelse i befolkningen 2014’ har 43 % af de 16-89-årige, der har fået hjælp, svaret ja til, at personen, der har hjulpet, har brugt ens NemID. 
Din rettighed: Du har som borger ret til at lade andre repræsentere dig via de digitale løsninger. I det offentlige system skal der således findes en løsning på behovet for at lade andre hjælpe sig digitalt, så man ikke føler, at den eneste mulighed er at låne sit NemID ud. 

Ret til at kunne følge sin sag
Digitaliseringen af det offentlige åbner mulighed for, at det som borger er lettere at følge med i ens sager hos det offentlige. Hvis man har de nødvendige digitale evner, kan man fx selv ansøge det offentlige om en ydelse digitalt. I den forbindelse skal det sikres, at en ansøger får en kvittering om, at ansøgningen er modtaget af den offentlige myndighed. Borgere skal også kunne følge med i deres egne sager via de digitale løsninger på samme måde, som vi kender det fra privat handel på internettet. Ligesom det skal være muligt at se, hvem der har adgang til ens oplysninger. Borgerne får herved et bedre overblik over sagens forløb og en mulighed for selv at følge med i, at ens data bruges rigtigt. Det undgås også, at borgere ringer til den offentlige myndighed blot for at høre, hvor langt deres sag er i sagsbehandlingsforløbet.
Din rettighed: Som borger skal man selv kunne tjekke om det er korrekte oplysninger, det offentlige har registreret, fx i forbindelse med sagsbehandling af en ansøgning. Det skal være muligt at følge med i sagsbehandlingen, og hvem der har adgang til ens personlige oplysninger. 

tirsdag den 1. december 2015

Man siger at rigtige mænd ikke tager backup – de græder!

Du kan gratis downloade dette 40 siders
hæfte om 
sikkerhedskopiering.
Er du en af dem, der har oplevet at miste dine data pga. af en pc, der ikke længere kunne startes, eller har du fået den stjålet? Eller har du oplevet, at computeren blev ødelagt pga. vandskade eller brand?

Så kender du uden tvivl til vigtigheden af at have en sikkerhedskopi af dine uerstattelige digitale billeder fra vigtige begivenheder i dit liv; dokumenter, som du har arbejdet hårdt med at få skabt, f.eks. i forbindelse med studier eller arbejde; videoer med familie og børn; og din musiksamling, som det har taget så lang tid at få lagt ind på pc’en.

Sikkerhedskopiering for privatpersoner findes i flere forskellige udgaver:

·   Skal det være til en USB-nøgle, en ekstern harddisk, en NAS-enhed, et af de virtuelle drev ude ”i skyen” såsom OneDrive, Google Drev eller DropBox, eller endog en dedikeret online backup-tjeneste?
·   Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige løsninger?
·   Hvilke former for backup findes der?
·   Og hvilke fordele og ulemper er der ved dem?
·   Hvilket backup-program skal jeg benytte?
·   Hvad hvis jeg alligevel ikke har fået foretaget backup og uheldet er ude. Er der så noget at gøre?

Dette hæfte kommer godt rundt omkring mange aspekter af backup. Der er beskrivelser af, hvordan backup foregår med Windows eget sikkerhedskopieringsprogram i både Windows 7 og 8/8.1.

I hæftet er der skrevet om:

·   Gratis og købeprogrammer til backup.
·   Gratisprogrammer til filgenoprettelse, hvis uheldet er ude.
·   Firmaer, der tilbyder at redde data fra harddiske, og hvad deres priser er for denne service.

Læs dette hæfte og bliv klogere på de forskellige backupmuligheder. Bliv i stand til at foretage et kvalificeret valg af en backupløsning, der passer til netop dit behov. 

Download gratis hæftet på 40 sider her.

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID og Backup for private.