søndag den 22. marts 2015

Der har været 10 netbanksindbrud med succes i 2014Der var "kun" 10 succesrige indbrud i netbanker i 2014.

Nettidskriftet www.version2.dk skriver, at der var 13 forsøg på netbanksrøveri med succes for 10 af dem i 2014. 

Udbyttet for røverne var 320.000 kr. Dette skal sammenlignes med 49 netbanksindbrud i 2013 med et udbytte på 5,3 millioner kr. - altså et meget lavere udbytte og færre indbrud for røverne. 

Du skal vide, at privatpersoner får stjålne penge erstattet af bankerne. Virksomheder er nødt til at tegne en forsikring mod netbanksindbrud for at få pengene erstattet. Det er derfor for private ret sikkert at benytte netbank. Til sammenligning var der 49.000 indbrud i private hjem i 2009. 

Læs mere på www.version2.dk: Kun 10 netbanker blev røvet med succes i 2014

Med venlig hilsen

Lars Laursen

fredag den 20. marts 2015

Pilotprojekt om brug af NemID i EU

Digitaliseringsstyrelsen har for nyligt sat gang i et pilotprojekt, som skal gøre det muligt at benytte det danske NemID i andre EU-landes offentlige tjenester og tilsvarende for andre EU-landes eID-løsninger i Danmark.

Dette kan have betydning, da der er en hel del arbejdere i EU, der arbejder i andre EU-lande end deres eget. Disse kan have brug at få adgang til skattevæsenet i det land, de arbejder i. Der kan også være tale om at kommunikere med sundhedsmyndighederne i det land, man er flyttet til som pensionist - f.eks. danskere i Spanien.

Testforsøgene afsluttes med faktisk drift af eID-systemer på tværs af grænserne i september 2018. Fra dette tidspunkt bliver der muligt at benytte NemID i andre EU-lande, og polakker vil f.eks. kunne få adgang til offentlig selvbetjening på nettet i Danmark. 

Læs mere på www.version2.dk: Nyt pilotprojekt skal teste brugen af NemID i resten af EU

Med venlig hilsen

Lars Laursen

Borger.dk er blevet redesignet!

Onsdag den 18. marts 2015 fik borger.dk et nyt udseende og ny navigation. Det er blevet lettere at finde det, man søger på siden. 

I og med at hjemmesiden er blevet redesignet, passer øvelserne om borger.dk i bogen ikke længere. Derfor er der skrevet et sæt opdaterede øvelser, som kan findes her på bloggen. De kan downloades som et PDF-dokument, der kan vises ved hjælp af det gratis dokumentvisningsprogram Adobe Reader. Har du Windows 8/8.1 kan app'en Reader vise dem. Du kan hente Adobe Reader her, hvis du ikke allerede har programmet.  

Klik her for at downloade øvelserne til borger.dk: Øvelser til borger.dk

Gå til www.borger.dk

Med venlig hilsen

Lars Laursen

søndag den 8. marts 2015

Nyt e-Boks-design i 2016

Der kommer en ny udgave af e-Boks og Digital Post på borger.dk i 2016. Firmaet bag e-Boks har vundet udbuddet om næste udgave af Digital Post. Hvad kan vi forvente? Nogle har fundet, at e-Boks er lang­som. Måske ser vi en JavaScript-udgave af e-Boks, som er en hel del hurtigere end HTML-udgaven, der benyttes i dag. En JavaScript-udgave er som et e-post-program, der kører i webbrowseren og kan rea­gere næsten ligeså hurtigt, som et Windows-program. En ting, der kommer med sik­kerhed, er at man kan få tilsendt al sin post i e-Boks auto­ma­tisk til en e-mailadresse, f.eks. sin egen. Det har mange efter­spurgt.  
Med venlig hilsen
Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.

Ny brugergrænseflade for borger.dk i marts 2015

Borger.dk får en ny og mere brugervenlig brugergrænseflade i midten af marts 2015, så selv­betje­nings­løs­nin­gerne kan gennem­føres med færre klik. Digitaliseringsstyrelsen har desuden planlagt en såkaldt 4. digitaliseringsbølge i 2015. Man har hidtil taget de lavere hængende frugter i de tre tidligere bølger, der lå lige for. Nu følger nogle af de højere hængende frugter. Bølgen omfatter følgende punkter:
Navn på område
Ansvarlig myndighed
1
Anmodning om og oplysninger ifm. sygedagpenge
Beskæftigelsesministeriet / Kommunal
2
Anmodning om bestilling af arkivalier til benyttelse på Statens Arkiver
Kulturministeriet
3
Afgivelse af samtykke til børneattest
Kulturministeriet
4
Ansøgning om personligt tillæg
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal
5
Ansøgning om almindeligt helbredstillæg
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal
6
Ansøgning om udvidet helbredstillæg
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal
7
Ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet
Transportministeriet
8
Anmodning om behandling af klager fra flypassagerer
Transportministeriet
9
Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis mv. efter buskørselsloven
Transportministeriet
10
Ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser mv. efter godskørselsloven
Transportministeriet
11
Anmodning om indsigt i egne oplysninger i CPR
Økonomi- og Indenrigsministeriet
12
Indgivelse af klager over Patienterstatningens afgørelser til Ankenævnet for Patienterstatningen
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
13
Indgivelse af klage over sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
14
Indgivelse af klage over sundhedsvæsnet til Patientombuddet
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
15
Ansøgning om tilskud til lægemidler købt i andet EU/EØS-land
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
16
Rapportering af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsbase
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
17
Afgivelse af samtykke til offentlig straffeattest
Justitsministeriet
18
Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse ved ægtefællesammenføring
Justitsministeriet
19
Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn
Justitsministeriet
20
Ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring
Justitsministeriet
21
Ansøgning om pas til udlændinge
Justitsministeriet
22
Tilmelding til prøver i relation til jagttegn
Miljøministeriet
23
Indberetning af vildtudbytte
Miljøministeriet
24
Autorisation af sprøjteførere og forhandlere
Miljøministeriet
25
Indberetning i register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS)
Skatteministeriet
26
Indførelse af digital selvbetjening på universiteterne
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.

Ny udgave af NemID i 2017

Næste udgave af NemID

Digitaliseringsstyrelsen har afholdt workshops
med deltagere fra interesseorganisationer og
erhvervslivet om det nye NemID.
Vi har siden 2010 oplevet NemID i to udgaver – i Java-ud­ga­ven til pc’er og i JavaScript-udgaven til både pc’er, tablets og smart-phones. Dermed er der også sagt farvel til Java til bor­ger­vendte NemID-tjenester, hvilket mange sikkert er glade for.
Der arbejdes allerede nu på næste generation af NemID. Man har nemlig erfaret en række ting, som for nogle men­nesker er upraktiske, og der er fremkommet ønsker, som man vil prøve at honorere. Kontrakten for den nu­væ­rende NemID-løsning udløber i slutningen af 2017. Derfor er man allerede nu i gang med at analysere og designe den kommen­de NemID-løsning.
Der er endnu ikke besluttet helt konkret, hvad det nye NemID skal omfatte, men der er indhentet ønsker fra borgere, interesseorganisationer og erhvervslivet. Digi­ta­li­se­ringsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for NemID, er i færd med at analysere disse.
Man har på en række workshopper diskuteret emner som sikkerhed, sikring af privatlivsrettigheder, bruger­ven­lig­hed og anvendel­ses­områder for den næste generation af NemID. Det er en stor og kompleks opgave at få alt til fungere og passe sammen i en løsning, der skal være let og tryg at bruge for både den almindelige borger og for mange forskellige typer virksomheder, og som skal være gearet til skiftende behov og tek­no­lo­gier. Der er jo både et borgervendt NemID og en såkaldt NemID-medarbejder-signatur. Den sidste benyttes af såvel virksomheder som CVR-registrerede foreninger.

Punkter, der kan komme med i næste udgave af NemID

Der er bl.a. følgende emner oppe at vende:
· Den nye løsning skal alene omfatte identifikation og muligheden for at underskrive digitalt. Det har hidtil også været muligt at benytte NemID ved sending af krypteret og signeret e-mail, som sikrer mod, at andre kan læse og ændre beskeden.
·  Der bliver mulighed for forskellige sikringsniveauer. Det kendes allerede fra visse banker, at man kan logge på både med og uden nøglekort. Det giver ret til forskellige ting. Uden nøglekort kan der kun kigges og ikke gennem­føres en betaling eller overførsel. Tanken er, at der kan være andre tjenes­ter på nettet, hvor en lignende opde­ling kan være passende.
·   Et andet punkt gælder den centrale opbevaring af krypteringsnøgler. Der er både en offentlig og en privat kryp­teringsnøgle. Hvis NemID havde været en såkaldt avanceret digital signatur, skulle bor­ge­ren selv opbevare den private krypteringsnøgle. Det ville kræve enten et plastikkort med nøglen og en kortlæser på pc’en eller en USB-dims med den, som kan sættes i pc’en. Dette ville dog ikke virke sammen med smartphones og tablets, hvor disse normalt ikke kan tilsluttes. Så for nogle er det mest praktiske central opbevaring af disse nøgler, mens de mest sikkerhedskrævende borgere ønsker egen opbevaring. Man overvejer, om man skal tillade begge løsninger.    
· Der har været talt om muligheden for begrænsede former for informati-onsoverførsel ved NemID. Det kan f.eks. være, at personens alder eller CPR-nummer ikke skal overføres til webstedet. Derved kan NemID benyttes i situationer, som ikke er særligt sikkerhedskritiske eller person­føl­som­me eller i situationer, hvor disse oplys­nin­ger ikke ønskes oplyst.
·  På nuværende tidspunkt skal man være mindst 15 år for at benytte NemID. Der har forslag oppe om et NemID for mindreårige med begrænset anvendelsesområde. Det kan f.eks. være til at tilgå skolens skole­skemaer, lektieplaner, e-bøger og andet materiale, som lærere lægger ud til eleverne på nettet. Og der behøves måske heller ikke streng sikkerhed ved forældres adgang til meddelelser mellem skole og hjem, men hvor man gerne vil benytte NemID alligevel.
·   Der findes mennesker, der har flere nøglekort. En person kan f.eks. have ét nøglekort til privat brug; ét til sin virksomhed; ét til sin forening, hvor man er bestyrelsesmedlem; og ét til hver af de erhvervs­mæssige bestyrelser man er med i. Sidder man i to bestyrelser, giver det således fem nøglekort. For dem, der oplever dette, kan det være besværligt at skulle holde styr på dem alle. Derfor har det også været oppe at vende, om ikke det skulle være muligt med kun ét nøglekort og så muligheden for at vælge i hvilken rolle, det skal anvendes i den konkrete situation, når der logges på.
·  Noget man har valgt ikke at tage op på nuværende tidspunkt, men som EU-kommissionen arbejder med for tiden, er muligheden for at benytte de forskellige EU-landes digitale signaturer i de andre lande – altså et dansk NemID skal kunne anvendes på offentlige hjemmesider i f.eks. Holland, som har et tilsva­rende system. Det er en stor og kompleks opgave at få alle de forskellige eID-systemer (og ditto hjemmesider) til at fungere sammen. Spørgsmålet er om behovet for dette er særligt stort?

Måske vil arbejds­kraf­tens frie bevægelighed i EU-området medføre et ønske om denne mulighed. Det kan f.eks. være polakker, der arbejder midlertidigt i Danmark, som ønsker at benytte deres hjem­lands digitale signatur på SKATs og e-Boks’ hjemmesider.

Konklusion

I praksis bliver der nok ikke den store forskel for flertallet af borgere med det nye NemID. De vil stadig skulle logge på med en trefaktorløsning i de fleste tilfælde. Der vil for de fleste stadig blive benyttet nøglekort eller nøgleviser. Dette skyldes, at det er en forholdsvis brugervenlig og ret sikker løsning. Den er tilmed den billig­ste at gennemføre for staten. Der kan komme andre muligheder for de mest sikkerhedsbevidste med plastik­kort eller et USB-ID.
Om løsningen stadig vil blive kaldt NemID, eller måske NemID II, NemID 2.0, eID eller noget helt femte, vides endnu ikke. Men den skal rulles ud i slutningen af år 2017. Om det så stadig bliver det Nets A/S-ejede DanID, der kommer til at stå for driften, vides endnu ikke. Der skal en ny udbudsrunde til for at finde en egnet virk­som­­hed til at varetage hele Danmarks kommende digitale eID. 

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.

Velkommen

I Bogen om NemID - Lær digital selvbetjening på nettet, der er udgivet af Forlaget Star, er der QR-koder og links til denne blog.

Du vil her kunne finde opdateret information om NemID; emner, der endnu ikke er beskrevet i bogen; og PDF-dokumenter med bogsider om selvbetjeningshjemmesider, der er ændret i forhold til bogen.

Det sidste er væsentligt nok. Du vil kunne printe disse sider ud og lægge dem ind i din bog.

Du er selvfølgelig velkommen til at kommentere bogen, spørge om ting, du ikke forstår i den og komme med forslag til hvad, jeg skal skrive om her. Jeg ser frem til at skrive en række indlæg med tiden, og du må gerne kommentere dem.

Bogen kan købes i boghandlere over hele landet og i internetboghandlere. Den fås både på papir og som e-bog. Den kan bl.a. købes på www.saxo.com og www.gucca.dk.

Du kan se og høre noget om Forlaget Star i denne video:Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.