søndag den 8. marts 2015

Ny brugergrænseflade for borger.dk i marts 2015

Borger.dk får en ny og mere brugervenlig brugergrænseflade i midten af marts 2015, så selv­betje­nings­løs­nin­gerne kan gennem­føres med færre klik. Digitaliseringsstyrelsen har desuden planlagt en såkaldt 4. digitaliseringsbølge i 2015. Man har hidtil taget de lavere hængende frugter i de tre tidligere bølger, der lå lige for. Nu følger nogle af de højere hængende frugter. Bølgen omfatter følgende punkter:
Navn på område
Ansvarlig myndighed
1
Anmodning om og oplysninger ifm. sygedagpenge
Beskæftigelsesministeriet / Kommunal
2
Anmodning om bestilling af arkivalier til benyttelse på Statens Arkiver
Kulturministeriet
3
Afgivelse af samtykke til børneattest
Kulturministeriet
4
Ansøgning om personligt tillæg
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal
5
Ansøgning om almindeligt helbredstillæg
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal
6
Ansøgning om udvidet helbredstillæg
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold / Kommunal
7
Ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet
Transportministeriet
8
Anmodning om behandling af klager fra flypassagerer
Transportministeriet
9
Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis mv. efter buskørselsloven
Transportministeriet
10
Ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser mv. efter godskørselsloven
Transportministeriet
11
Anmodning om indsigt i egne oplysninger i CPR
Økonomi- og Indenrigsministeriet
12
Indgivelse af klager over Patienterstatningens afgørelser til Ankenævnet for Patienterstatningen
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
13
Indgivelse af klage over sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
14
Indgivelse af klage over sundhedsvæsnet til Patientombuddet
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
15
Ansøgning om tilskud til lægemidler købt i andet EU/EØS-land
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
16
Rapportering af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsbase
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
17
Afgivelse af samtykke til offentlig straffeattest
Justitsministeriet
18
Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse ved ægtefællesammenføring
Justitsministeriet
19
Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn
Justitsministeriet
20
Ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring
Justitsministeriet
21
Ansøgning om pas til udlændinge
Justitsministeriet
22
Tilmelding til prøver i relation til jagttegn
Miljøministeriet
23
Indberetning af vildtudbytte
Miljøministeriet
24
Autorisation af sprøjteførere og forhandlere
Miljøministeriet
25
Indberetning i register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS)
Skatteministeriet
26
Indførelse af digital selvbetjening på universiteterne
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar