onsdag den 13. maj 2015

Ombudsmanden kritiserer juridiske og tekniske mangler ved Digital Post

Som tidligere skrevet, kommer der en ny udgave af Digital Post på e-boks.dk og borger.dk i 2016. 

Der er lovgivningsmæssige problemer med 
det nuværende Digital Post.
Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, har i en redegørelse om Digital Post fremhævet, at Digital Post, som det forelig-ger nu, ikke opfylder forvaltnings-mæssige krav, som lovgivningen stiller.

Der er tale om to ting:
  1. Når der sendes bilag (vedhæftede doku-menter) med et digitalt brev til en myndighed, kan disse maksimalt fylde 10 megabyte, som systemerne er bygget nu. Dette er der ikke lovgiv-ningsmæssigt belæg for - post til myndigheder bør ingen øvre begræns-ning have i størrelse, så det er et brud på lovgivningen med denne begræns-ning. Sendes der f.eks. bilag i form af tegninger til teknisk forvaltning, kan disse meget vel fylde mere end 10 megabyte. Man kan ikke forlange, at afsenderen skal kunne finde ud af (og bruge tid på) at reducere dokumentstørrelser, så de kan holde sig under de forlangte 10 megabyte. Ofte er 10 megabyte tilstrækkeligt, men ikke altid. 

  2. Desuden er der problemet med afsenderadresser. Forvaltningsloven forlanger, at der er tydelig afsenderadresse på breve fra offentlige myndigheder. I implementeringen af Digital Post kan man godt nok vælge en myndighed, som f.eks. Horsens Sygehus eller Midtjyllands Politi, men modtager man post fra dem, står der Region Midtjylland og Rigspolitiet som afsendere. Dette skyldes, at Digital Post er designet til at benytte en myndigheds CVR-nr. Ikke alle myndigheder har deres eget CVR-nr. Man har glemt, at hvert "produktions-sted" (f.eks. hvert sygehus i regionen og hver politimyndighed) har et P-nummer, som man kunne have benyttet i stedet for.
Disse to ting påpeger redegørelsen, og der vil blive rettet op på dem i den kommende udgave af Digital Post i 2016. 

Med venlig hilsen


Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar