fredag den 13. januar 2017

Stadig flere bruger NemID fra smartphones og tablets

Fra den 1. juli 2014 fik danskerne muligheden for at logge på med NemID på mobile enheder som smartphones og iPad/tablets. En hel del af dem har prøvet det, og mange forventer at komme til det.

Dette beskrives i en imagemåling, som Digitaliseringstyrelsen har fået foretaget. Den 46-sider lange rapport (se nederst) viser i procenter og grafer, i hvor høj grad danskerne har taget NemID til sig i årene 2011-2016. Man har målt i hvor høj NemID bruges i befolkningen, hvor tilfredse forskellige aldersgrupper er, og også hvor stor en andel, der benytter smartphones og/eller iPad/tablets sammen med NemID - f.eks. til mobilbank/netbank og offentlige hjemmesider.

Fakta med hovedtallene fra rapporten

  • 99 procent af danskerne kender til NemID
  • 96 procent af danskerne bruger NemID
  • 86 procent af danskerne er tilfredse med NemID

Konklusion fra rapporten

Højt kendskab og tillid til NemID
Det overordnede kendskab er på 99 %. Det kvalificerede kendskab kan dog stadig forbedres hos personer under 45 år. Flest kender NemID for log-in til netbank, men der ses en tendens til, at flere og flere associerer NemID med digital signatur. Overordnet set, ses der en høj grad af tillid til NemID og samtidigt anses NemID i stigende grad for at være en sikker digital adgang. Der ses ligeledes en øget tryghed omkring at underskrive aftaledokumenter med NemID.

Generel høj penetration samt øget brug via smartphone/tablet
Generelt er penetrationen høj, idet at 96 % bruger NemID. Der ses dog et fald i brugen hos personer i alderen 18-44 år. Brugsfrekvensen af NemID stiger med alderen. I 2016 er der 48 % der har brugt NemID via smartphone/tablet, størstedelen af disse personer er under 45 år. Brug af NemID via både smartphone og tablet er generelt stigende, men PC/Mac er forsat den mest brugte enhed. Det er særligt personer under 45 år der bruger NemID via smartphone, mens flest personer 45+ bruger NemID via tablet. De fleste opbevarer NemID i hjemmet eller har det med sig på farten i deres pung eller taske.

Brug af NemID til log-in på netbank og offentlige myndigheder
Størstedelen anvender NemID til log-in i netbank, samt til at få adgang til offentlige myndigheders hjemmesider. Flest ønsker at bruge NemID til log-in hos forsikringsselskaber, læge/øvrige behandlere samt fagforeninger. De ældre ønsker i højere grad at bruge NemID til læge/øvrige behandlere, mens de yngre i højere grad ønsker at bruge det til boligselskaber.

Log-in via smartphone/tablet øger brugsfrekvens af NemID
Muligheden for at bruge NemID via smartphone/tablet har fået 1/3 til at bruge NemID oftere i 2016, samt i højere grad til at benytte offentlige digitale selvbetjeninger. Muligheden for at bruge NemID via smartphone/tablet, ses at have større indflydelse på hyppigere brug af NemID, jo yngre man er.

Øget forventning om brug af NemID via smartphone/tablet
Der ses en stigning i intentionen om fremtidig brug af NemID via smartphone/tablet. Over tid har vi dog set en tendens til, at niveauet for forventet brug er højere end realiseret brug. Dog er forskellen blevet mindre gennem årene, hvilket indikerer, at flere realiserer det forventede brug.

Øget tilfredshed
Der ses en stigning i tilfredshed, hvilket betyder, at 86 % er tilfredse med NemID i 2016. Tilsvarende ses der en stigning i tilfredshed for brug af NemID via smartphone/tablet, og tilfredshedsniveauet nærmer sig nu den overordnede tilfredshed med kun 4 %-point mindre. For både brug af NemID generelt og via smartphone/tablet, ses det, at de ældre er de mest tilfredse, mens der er en større skepsis blandt de yngre. Dette til trods for, at der er flest personer under 45 år, der anvender NemID via smartphone/tablet.

Overordnet set foretrækker størstedelen NemID fremfor at have forskellige log-ins. Som ved tilfredsheden, ses præferencen ligeledes at være størst blandt de ældre.

Mange har modtaget snyde mails og sms’er
Knap halvdelen har modtaget snyde-sms’er og/eller -mails, som enten bad om at opdatere NemID-informationerne eller opfordrede til at sende et billede af NemID-nøglekortet. Det er dog kun få, som har klikket på links i disse mails/sms’er og har opgivet oplysninger om deres NemID. Overordnet set har 14 % fået spærret deres NemID.

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID - Lær digital selvbetjening på nettet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar