mandag den 5. marts 2018

Bydelsmødrene opkvalificerer digitale kompetencer hos kvinder med etnisk minoritetsbaggrund

Digitaliseringsstyrelsen og Bydelsmødrene er gået sammen om at sikre uddannelse af bydelsmødre, så de bliver i stand til at videregive viden og vejledning i brug af digitale løsninger til andre kvinder i deres netværk.

Selvom indfødte danskere er digitale i stor stil, oplever godt 10 % af borgerne udfordringer med digital kommunikation med de offentlige myndigheder. Det gælder blandt andet Bydelsmødrenes målgruppe, som er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udgør en forholdsvis stor andel af de it-udfordrede borgere i Danmark.
Med denne samarbejdsaftale ønsker Digitaliseringsstyrelsen at anvende Bydelsmødrenes netværkskompetencer til at nå kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, så kvinderne får tilbudt undervisning og vejledning i offentlig digitalisering, som er skræddersyet til dem.

Kontorchef Louise Kampmann udtaler:
Der er grupper af borgere, der ikke af sig selv melder sig til f.eks. it-cafeer eller andre tilbud om undervisning i digital kommunikation. Vi skal derfor finde andre veje til at nå disse grupper med information og vejledning. Bydelsmødrene har et solidt netværk, som medlemmerne føler sig trygge ved. Vi er derfor meget glade for det samarbejde, vi har etableret med Bydelsmødrene om at tilbyde hjælp og vejledning om digital kommunikation med det offentlige.
Samarbejdsaftalen løber i hele 2018 og indeholder et forløb for Bydelsmødrene, der ruster dem til at videregive viden og vejledning i brug af offentlige, digitale løsninger til andre kvinder.

Kilde:  Digitaliseringsstyrelsen 20. februar 2018.

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar