mandag den 30. november 2015

Fjerde digitaliseringsbølge gennemføres den 1. december 2015

Her den 1. december 2015 overgår endnu 23 papirblanketter til
at skulle klares digitalt hos det offentlige.
Her den 1. december 2015 gennemføres den fjerde digitaliserings-bølge for offentlig service på Internettet. Der er tale om, at 23 ting nu skal ske digitalt, som hidtil har skullet klares via Borgerservice.

Der er tale om bl.a. ansøgningsblanketter, der nu skal udfyldes via internetforbindelsen.

Hvert  år i december er nye serviceområder hos det offentlige blevet digitaliseret for, at offentlige myndigheder kan spare et par milliarder på borgernes selvbetjening. Det sikrer også mod personalets fejlindtastninger, når borgerne selv udfylder blanketter og ansøgninger digitalt. 

I 2014 blev ansøgning om folkepension gjort obligatorisk ved digital selvbetjening. Ifølge Digitalseringsstyrelsen under Finansministeriet sker 94 % af alle ansøgninger om folkepension nu digitalt. Ni ud af ti ansøgninger om boligstøtte, som ligeledes blev obligatorisk at ansøge om via digital selvbetjening sidste år, sker nu ligeledes digitalt. 

Herunder kan du se de 23 blanketter, der er blevet obligatorisk at håndtere digitalt i denne omgang:

1. Anmodning om og oplysninger i forbindelse med sygedagpenge.
2. Anmodning om bestilling af arkivalier til benyttelse på Statens Arkiver.
3. Afgivelse af samtykke til børneattest.
4. Ansøgning om personligt tillæg.
5. Ansøgning om almindeligt helbredstillæg.
6. Ansøgning om udvidet helbredstillæg.
7. Ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet.
8. Anmodning om behandling af klager fra flypassagerer.
9. Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis mv. efter buskørselsloven.
10. Ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser mv. efter godskørselsloven.
11. Anmodning om indsigt i egne oplysninger i CPR-registret.
12. Indgivelse af klager over Patienterstatningens afgørelser til Ankenævnet for Patienterstatningen.
13. Indgivelse af klage over sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
14. Indgivelse af klage over sundhedsvæsnet til Patientombuddet.
15. Ansøgning om tilskud til lægemidler købt i andet EU/EØS-land.
16. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse ved ægtefællesammenføring.
17. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn.
18. Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring. 
19. Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet.
20. Tilmelding til prøver i relation til jagttegn.
21. Indberetning af vildtudbytte.
22. Autorisation af sprøjteførere og forhandlere.
23. Indberetning i register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS).

Det skal bemærkes, at kan en person ikke håndtere punkterne herover digitalt, kan de henvende sig i kommunens Borgerservice og få hjælp der. 

Med venlig hilsen

Lars Laursen, forfatter til Bogen om NemID - Lær digital selvbetjening på nettet. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar